Inilah Berita yang Bisa Menghancurkan Gunung – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Inilah Berita yang Bisa Menghancurkan Gunung

Inilah firman Allah Ta’ala, Yang Maha Benar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang diberi pandangan. Karena sesungguhnya Allah Ta’alaberirfirman;

“Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (QS. Al-Hasyr, 59: 21).

Imam Ibnu Katsir berkata, Allah berfirman menjelaskan keagungan Al-Quran serta menerangkan tentang ketinggiannya. Hendaknya hati khusyu’ serta mengamati dengan seksama tatkala mendengarkannya, karena Al-Quran itu mengandung janji dan ancaman yang pasti.[1]

Firman Allah swt: “Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.” Yakni, apabila gunung yang keras itu mampu memahami kandungan Al-Quran, niscaya ia akan takut kepada Allah swt. Maka bagaimana mungkin hati kalian (wahai manusia) tidak takut kepada Allah swt, sedangkan kalian mampu memahami perintah-Nya dan kalian merenungkan kitab suci-Nya. Oleh karena itu Allah swt berfirman: “Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.”

Ayat ini agar dipikirkan dan direnungkan secara medalam bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Jangan kalian menganggap sesuatu bacaan yang lebih besar daripada Al-Quran. Baik anggapan dalam hati, lisan, apalagi perbuatan.

Sungguh, batupun takut kepada Allah Yang Maha Tinggi. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, mereka lalai dan tidak takut. Allah Ta’ala berfirman:

“Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah, 2: 74).

Maka apakah kalian tidak takut? Padahal kalian mampu berfikir, merasakan, dan kamu pasti mati. Manusia lebih berhak takut kepada Allah Ta’ala daripada batu. Karena manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di hari pembalasan. Sedangkan batu tidak. (*).[1] Sahih Tafsir Ibnu Katsir (Peneliti; Syaikh Al-Mubarakfuri), QS. Al-Hasyir, 59; 21.  Jilid 9. Hal. 38.

[2] tulisan: zuhud.co

To Top