Islam Datang Membebaskan Perbudakan Zaman Jahiliyah

Selasa, 28 April 2020 05:49

Kerja rodi/dok

FAJAR.CO.ID — Islam sangat menganjurkan untuk menghilangkan perbudakan dari muka bumi. Banyak sekali anjuran dan pahala bagi orang yang memerdekakan budak. 

Hanif Luthfi, Lc.,MA dalam bukunya” Budak dalam Literatur Fiqih Klasik” mengatakan, upaya Islam mempersempit ruang perbudakan itu dilihat di mana Islam memberikan denda pelanggaran syariat dengan salah satunya adalah memerdekakan budak.

Allah SWT berjanji akan memberikan pahala kepada yang memerdekakan budak. Banyak ayat dan hadits yang berbicara tentang pahala besar yang akan diberikan Allah kepada orang yang memerdekakan budak.

Allah SWT Alquran surah Al-Balad ayat 11-13 yang artinya: “Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.”

Nabi SAW bersabda. “Barang siapa membebaskan budak yang muslim niscaya Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dengan sebab anggota badan budak tersebut, sehingga kemaluan dengan kemaluannya.”(HR.Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda: “Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka.”(HR. Tirmidzi, beliau mengatakan hadits ini Hasan Shahih No. 1547).

“Salah satu cara Islam menghapuskan perbudakan adalah dengan mewajibkan memerdekakan budak sebagai denda pelanggaran syariah,” katanya.

Hanif menuturkan, bab budak dalam literatur fiqih Islam menempati bab yang cukup panjang. Bab Mukatab, Bab al-‘Itqu, Bab Mudabbar, Bab Ummu Walad, Bab al-Wala’ termasuk bab yang sering ditemui dalam buku fiqih klasik.

Komentar