Mengapa Ayat Kursi Begitu Istimewa

Selasa, 29 September 2020 17:50

Ayat Kursi

FAJAR.CO.ID — Kita sering dianjurkan untuk membaca ayat Kursi, tapi apakah kita yang sering membacanya tahu mengenai khasiat dan manfaat dahsyat dari ayat kursi itu sendiri? Ayat Kursi sendiri sebenarnya adalah bagian dari surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Qur’an, dan merupakan ayat ke 255 dari surat tersebut.

Ayat Kursi termasuk ayat paling agung, paling utama dan paling mulia. Di dalamnya terkandung perkara-perkara besar dan sifat-sifat Allah Ta’ala Yang Maha Mulia. Pahala membacanya lebih besar daripada membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ada banyak hadits yang berisi anjuran untuk membaca ayat Kursi dan menjadikannya sebagai wirid pada waktu pagi dan petang, saat tidur, ataupun setelah melaksanakan shalat wajib. Rasulullah saw bersabda,

“Barangsiapa membacanya ketika pagi, akan selamat dari gangguan jin sampai sore. Dan siapa yang membacanya ketika sore, akan selamat dari gangguan jin sampai pagi.” (HR Hakim dengan sanad Jayid)

Sayyid Muhammad al-Alawy al-Maliki al-Hasani, dalam kitabnya yang berjudul Abwab al-Faraj, menjelaskan beberapa keistimewaan ayat kursi di antaranya sebagai berikut:

Pertama, ayat ini merupakan salah satu ayat Alquran yang agung dan ditegaskan langsung Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah pernah berkata kepada Ubai bin Ka’ab. “Wahai Abu al-Mudzir (gelar dari Ubai bin Ka’ab), apakah engkau tahu ayat Alquran yang dengannya engkau lebih besar? Aku ( Ubay bin Ka’ab) menjawab,”Allah dan Rasul-Nya lebih paham.” Rasul menjawab,”Yaitu ayat kursi.” Ubai lantas mengisahkan Rasul lalu menepuk dadanya dan berkatan,”Semoga ilmu senantiasa menghampirimu.”

Komentar