2 tahun
Dini Hari, Ayah dan Anak Kompak Berbuat Terlarang di Rumah Dian Widiya