2 tahun
Teriakan Napi di Hadapan Petugas Lapas Narkotika: Ada Rokok Pak?