3 tahun
Cerita El Rumi Puasa 17 Jam di Negeri Ratu Elizabeth