1 tahun
Anak Buah John Kei Menyerahkan Diri, Takut Keselamatan Keluarga